L'exécutif

L'EXÉCUTIF

L'exécutif

Executive administration
Conseil d'administration
Conseil d'administration

François PIRON

Louis-Marie PIRON

Bernard PIRON

Olivier VANDERLDEELEN

Hans DE WOLF

Edouard HERINCKX

Comité de direction

Executive administration

Olivier VANDERDEELEN

Administrateur-Délégué

Executive administration

Hans DE WOLF

Directeur Opérationnel